Alanyi mentesség (áfa) speciális esetei

az áfa adókörön kívül van

ÁFA alanyi mentesség

 

 

Értékhatár 2017 és 2018 . évre: 8.000 000.- Ft.

 

Az értékhatárba nem számít bele:

 

 

Alanyi adómentes időszakában nem járhat el alanyi mentesként:

 

 

Szintén nem járhat el alanyi mentes minőségben: 139-141 §, 146,147 és 150 §..,

 

139 §

140 §.

 

Abban az esetben, ha a szolgáltatás nyujtása teljesitési helye 37 § 1 bek. /főszabály/

 

Adóalany részére nyujtott szolgáltatások teljesítési helye , ahol az igénybevevő letelepedett.

 

Nem adóalany részére nyujtott szolgáltatások esetében teljesítési hely, ahol a szolgáltatás nyujtója letelepedett.

 

ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások teljesítési helye, ahol az ingatlan fekvése van.

 

Az alanyi mentes adózó a rá átháritott ÁFA levonására akkor sem jogosult, ha nem alanyi mentes minőségében járt el.

 

 

 

Az alanyi mentes adózó fentiektől eltérően jogosult a rá Áthárított ÁFA levonására az alábbi esetekben.

 

 

 

Alanyi adómentes adóalany külföldre nyujtott szolgáltatása: /Nem viselkedhet alanyi mentesként,/

 

Cégnek nyujtott szolgáltatás esetén ÁFA-t nem kell felszámítani, a számlára irandó szöveg: ÁFA tv területi hatályán kivüli”  Erről az alanyi mentes adózónak összesítő bevallást /havi-t/ kell benyujtania.

 

A szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó áfa-t az alanyi mentes  levonhatja. Csak havi bevallást adhat be, tényleges visszaigénylés csak 1 millió ft-ot elérő ÁFA összegnél lehetséges.

 

Nem adóalany részére nyujtott szolgáltatásesetén a teljesitési hely a szolgáltatást nyujtó letelepedési helye lesz./ Alanyi adómentes minőségben járhat el./

 

 

Alanyi adómentes tagállamból  igénybevett szolgáltatása: /Nem viselkedhet alanyi mentesként./

 

köteles ÁFA bevallást benyujtani és a 27 % os ÁFA-t megfizetni, ugyanakkor levonási joga nincs. Összesítő nyilatkozatot is be kell adni.

 

 

 

Alanyi adómentes harmadik országból  igénybevett szolgáltatása: /Nem viselkedhet alanyi mentesként./

 

köteles ÁFA bevallást benyujtani és a 27 % os ÁFA-t megfizetni, ugyanakkor levonási joga nincs. Összesítő nyilatkozatot nem  kell adni

 

 

 

 

Alanyi mentes Közösségi termékbeszerzése:

 

10.000.- Euro azaz 2.500.000.- ftig nem kell közösségi adószámot kérni. ÁFA fizetés nincs  és bevallást sem kell benyujtani.

A közösségből beszerzett számlákon a tagállam saját ÁFA.-ja fog szerepelni.

 

Az értékhatár tullépéssel EU-s adószámot kell igényelni. ÁFA bevallást kell beadni, és összesitőt is. fizetendő ÁFA lesz, de e beszerzései után az adót nem vonhatja le.

 

 

Alanyi mentes termékimportja.

 

Adófizetésre kötelezett, de az adót nem vonhatja le.

 

 

 

 

2017-09-25,