Kapcsolt vállalkozások Mire figyeljünk

összekapcsolt vállalkozások kapcsolt vállalkozás

 

Mikor kapcsolt vállalkozás két cég ?

 

 

Két feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy fennálljon a kapcsolt viszony:

 

                          Döntő, többségi  befolyás

Azonos /részben azonos/ ügyvezetés

 

 

A kapcsolt vállalkozás minősítést több jogszabály is meghatározza,  -egymástól némileg eltérően – .

 

Tao törvény, Számviteli tv., PTK, ART, KKV tv.

 

Tao tv. 4 §, ART 178 §

 

 

ART 23 §.  A kapcsolt vállalkozás létrejöttét  a NAV felé 15 napon belül be kell jelenteni.

 

Számviteli tv. szerinti kapcsolt vállalkozás:

 

Közös vezetésü vállalkozás: ha a tulajdonostársak közösen irányítanak, mert a szavazati jogot egyenlő arányban birtokolják. Pl: 50 5-50%,. vagy 33-33-33 %.

 

 

 

Többségi befolyás:

 

  Jogosult vezető tisztségviselő választására, visszahívására.

  A szavazatok több mint felével rendelekezik.

 

Közeli hozzátartozó PTK szerint: házastárs, testvér, szülő-gyermek, , egyenes ági rokon.

 

A közeli hozzátartozók tulajdonjoga összeszámítandó.

 

 

 

 

példák:

 

1./ Ha „A” KFT és „B” KFT tulajdonosai között van van valaki, aki mindkettőben többségi tulajdonos, akkor a 2 cég kapcsoltnak minősül.

 

2./ Ha „A” tulajdonosai férj 40 % és feleség 60 %, míg a

           „B” tulajdonosai férj 40 % lánya 60 %, akkor kapcsolt mert a férj mindkét cégben 100 % tulajdonosnak tekintendő, mert a hozzátartozokkal össze kell vonni.

 

 

 

Ügyvezetők egyezősége

 

Kapcsolt vállalkozásnak minősül az is ha a cégek között az ügyvezetés egyező.

 

Ha az ügyvezetők egymás közeli hozzátartozói, az ügyvezetés tekintetében a közeli hozzátartozók külön személynek minősülnek. /Nincs összevonási kötelezettség/

 

 

példák:

Ha „XY” ügyvezető az „A” KFT.-ben , és ügyvezető a „B” KFT.-ben is, de egyikben sem tulajdonos, akkor is kapcsolt a vállalkozás az ügyvezetés egyezősége miatt.

 

Ha „XY” ügyvezető az „A” KFT ben, és cégvezető a „B” KFT ben – miközben nem tulajdonosa egyik társaságnek sem- nem lesz kapcsolt, ugyanis a cégvezető nem vezető tisztségviselője a társaságnak.

 

Ügyvezető: a vezető tisztségviselő

Cégvezető: olyan munkavállaló, aki az ügyvezető rendelkezései alapján irányítja a társaság müködését. /A cégvezető nem vezető tisztségviselő./

 

 

A kapcsolt vállalkozás  hátrányai:

 

Transzferár: A kapcsolt vállalkozások között alkalmazott ár /belső ár/ , amelynek meg kell felenie a piacon szokásos árszintnek.