A közhasznúsági jogállás előnyei és igénylése

közhasznú tevékenység

Az alapítványok és egyesületek gazdálkodását segíti a közhasznú jogállás megszerzése.

Közhasznú jogállás esetén adózási előnyöket élvezhet a támogató és a támogatott szervezet is.

A közhasznú jogállás megszerzésének feltételeiről és folyamatáról az alábbiakban tájékoztatjuk. Kérjük, hogy az alábbi tájékoztató áttekintése után, jelezze felénk amennyiben szeretné a közhasznú jogállás megszerzését és az alábbi dokumentumokaz eljuttatni szíveskejen!

 

Közhasznúsági jogállás igénylése.

A közhasznú jogállás előnyei:

                              Helyi adó kedvezmény

                              Vám,-és  illeték mentesség

Feltételek:

Magyarországon nyilvántartásba vett szervezet legyen, amely

a  létesítő okiratában foglalt közfeladatot látja el, és e tevékenységét rendszeresen gyakorolja.

Közfeladat: állami vagy önkormányzati feladat, amit a szervezet közérdekből. haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelően végez.

Közfeladat minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül, vagy közvetve szolgálja. Hozzájárulva ezzel a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Igénylés esetén benyújtandó okiratok:

Vezető tisztségviselő nyilatkozata, hogy nem esik az Ectv-ben meghatározott kizáró ok alá.

Képviseleti jog igazolása. /aláírási címpéldány/

A szervezet belső szabályzata

Előző két lezárt üzleti év beszámolója.

Létesítő okirat, amely megfelel a 2011.évi CLXXV. ( Ectv-civil törvény) előírásainak.

/ A 2012. év után létrejött szervezetek alapító okirata már az új tv. előírásainak megfelelő./

Közhasznúság igénylése esetén kérjük visszajelzését.

Természetesen könyvelő irodánk minden segítséget megad az alapítványok és egyesületek részére a közhasznúság igényléséhez.